VREI SĂ DEVII POLIȚIST? IPJ BACĂU FACE ANGAJĂRI

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău organizează concurs pentru ocuparea a 105 funcții cu personal din sursă externă, precum și pentru ocuparea unei funcții prin reîncadrare.

Update: IPJ precizează în ce constă evaluarea performantei fizice.

Înscrierea candidaților se face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 8 aprilie a.c., ora 16.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, strada Alexei Tolstoi, nr. 2, Bacău.

Dosarele de înscriere trebuie depuse până la data de 15 aprilie 2016. Aceste dosare vor cuprinde următoarele documente:
– cerere de înscriere
– copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului ( copii legalizate a diplomei de bacalaureat și a foii matricole)
– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă și, dacă este cazul, livretului militar
– copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, al certificatului de căsătorie și după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă
– autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului
– cazierul judiciar
– caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respective de la instituția de învățământîn cazul absolvenților în primul an de la absolvire
– 3 fotografii tip bulletin de identitate
– 2 fotografii color 9 X 12 cm
– fișa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne
– declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
– copia permisului de conducere.

Atenție! După data limită de înscriere, respectiv data de 8 aprilie 2016, orele 16.00, comisia de recrutare nu va mai primi cereri de înscriere, iar după data limită de completare a dosarelor, respectiv 15 aprilie 2016, comisia de recrutare nu va mai primi documente.

După depunerea dosarelor, comisia de recrutare va analiza candidaturile, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, listele cu candidaturile validate/invalidate urmând a fi expuse la avizierul I.P.J. Bacău, precum și pe pagina de internet a unității.

Pot participa la concurs numai candidații ale căror dosare sunt complete și corect întocmite.

EVALUAREA PERFORMANȚEI FIZICE!

Probele la evaluarea performanței fizice constau în alergare de rezistenţă și flexie abdominală.

Candidații înscriși Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, la concursul pentru ocuparea posturilor de agent vacante, vor susține proba de evaluare a performanței fizice.

Probele la evaluarea performanţei fizice sunt, în ordine:

a) flexie abdominală, pentru toţi candidaţii, bărbaţi şi femei;
b) alergare de rezistenţă pe distanţa 1000 m pentru candidaţii-bărbaţi, respectiv 800 m pentru candidaţii – femei.

Baremele la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, conform prevederilor legale în materie, după cum urmează:
– grupa I – până la 30 de ani, inclusiv ;
– grupa a II-a – de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv;
– grupa a III-a – de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv;
– grupa a IV-a – de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv;
– grupa a V-a – de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv;
– grupa a VI-a – peste 51 de ani.

La proba de evaluare a performanţei fizice pot participa numai candidaţii a căror candidatură a fost validată de comisia de recrutare şi care sunt declaraţi „apt” medical şi psihologic.

Proba de evaluare a performanţei fizice este probă de concurs eliminatorie şi este luată în calcul la stabilirea notei finale, prin efectuarea mediei aritmetice cu nota la proba scrisă.

Este declarat „Admis” candidatul care îndeplineşte baremul stabilit pentru fiecare probă, corespunzător notei 5 şi obţine, la final, minimum nota 6, reprezentând media aritmetică a notelor acordate la probele de flexie abdominală şi alergare de rezistenţă.

Candidatul care nu promovează prima probă sportivă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge cealaltă probă, fiind declarat „Respins”.

Candidaţii declaraţi „respins” la proba de evaluare a performanţei fizice nu vor fi planificaţi la proba „test scris”.

Proba de evaluare a performanţei fizice nu se repetă, nu se reexaminează şi nu poate fi contestată.

Informații complete despre condițiile de participare, tematica și bibliografia, documentația necesară pentru întocmirea dosarului de candidat și probele de concurs se găsesc pe pagina web https://bc.poltiaromana.ro sau la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

2 comentarii la „VREI SĂ DEVII POLIȚIST? IPJ BACĂU FACE ANGAJĂRI

 • miercuri, 06-04-16 la 12:16
  Permalink

  PANA LA CE VARSTA SE PRIMRSC CERERILE , LA 63 ANI SE MAI POT DEPUNE CERERI

  Răspunde
 • marți, 26-07-16 la 13:02
  Permalink

  aint subofiter in rezerva de la 0836 bacau,si as dori sa devin politist.CARE este pasul urmator de facut di partea mea…..va multumesc

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.