„Haine noi” de Paşte pentru biblioteca Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”

pachete pt. R. MOLDOVAColecţiile unei biblioteci trebuie supuse periodic unui proces de înnoire prin achiziţie sau alte metode complementare şi de eliminare în vederea menţinerii unui caracter atractiv și fiabilităţii informaţionale. Aceste operaţiuni urmăresc procurarea documentelor (cărţi, seriale, alte tipuri de documente) prin diferite mijloace: cumpărare, donaţii, transfer, sponsorizare. Politica de achiziţie a bibliotecii viitorului urmăreşte satisfacerea solicitărilor „clienţilor” şi deschiderea de „canale de absorbţie” a informaţiilor.
E important ca dezvoltarea colecţiilor unei biblioteci să vizeze actualitatea, universalitatea, diversitatea, specializarea şi modernizarea informaţională ținând cont de tipul, profilul şi dimensiunea bibliotecii, interesele de lectură, de studiu şi de divertisment ale utilizatorilor.

Ne vom referi astăzi, în special, la donație, semn al prețuirii cărților şi una din căile prin care se dezvoltă, curent şi retrospectiv, colecţiile de documente, oferite cu titlu gratuit de către persoane fizice sau juridice: edituri, asociaţii culturale, organizaţii nonguvernamentale ş.a. Sursele (mijloacele) nonformale – conversaţiile cu producătorii, furnizorii de informaţii, lansările de carte, sursele electronice (baze de date, internet, mesagerie electronică) – au fost, de asemenea, izvoare importante de informare pentru dezvoltarea armonioasă, eficientă a colecţiilor bibliotecii „Cleopatra Tăutu” a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău.

Am avut în vedere în această operaţiune de completare a colecţiilor o selecție, făcută riguros, ținând cont de necesitățile bibliotecii, de fondul existent şi de existența spațiului de depozitare. De obicei, în multe cazuri donațiile persoanelor fizice sunt făcute atunci când la un moment dat vor „să scape de maculatură”, dar donatorii noştri, din rândul profesorilor şi elevilor, fac parte dintre cei care, apreciind valoarea unor cărți, au hotărât să le doneze bibliotecii. Am reţinut pentru bibliotecă doar ceea ce ne lipsea din fondul de carte. Restul donaţiilor, 862 de volume, le-am trimis, la rândul nostru, tot „ca donaţie” (o vorbă spune: „dar din dar se face rai”) din partea colegiului în Republica Moldova, în cadrul unui proiect inițiat de Consiliul Județean Bacău.

pachete pt. R. MOLDOVA

E cazul să amintim și un alt gen de donație, extrem de valoroasă, mai ales atunci când biblioteca preia, dintr-un motiv sau altul, parţial sau în totalitate, cărțile care au aparținut unui „om al cărții”. În acest sens avem exemplul lui Marin Preda, profesor al Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, care a donat bibliotecii, înainte de a ne părăsi (luna viitoare se împlineşte un an), un însemnat număr de cărți valoroase din biblioteca sa personală. Ca omagiu pentru acest gest, am înţeles să constituim un Fond de carte prof. Marin Preda, care a intrat în patrimoniul bibliotecii. Astfel, alături de monografia colegiului „Ani, chipuri și voci. 1921 – 2011” pe care a realizat-o, profesorul Marin Preda va rămâne un reper, peste ani, în colegiul patronat de spiritul lui Vasile Alecsandri.

Carte M. PREDA

Nu au fost puțini cei care, apreciind valoarea unor cărți, au venit să le doneze bibliotecii. Putem aminti mulți profesori care (nu știm cât de greu s-au despărțit de ele) au adus cărți valoroase și au contribuit la îmbogăţirea fondurilor de carte ale colegiului nostru și ale celor de peste Prut. Amintim profesorii din catedra de limba și literatura română și mulți alții.

Am avut iniţiativa de a contacta editurile din Bacău pentru a le solicita sprijinul în sensul de a ne dona titluri din producţia lor editorială, precizând de fiecare dată domeniile care trebuie acoperite și solicitându-le volume care să corespundă profilului enciclopedic şi pedagogic, cu o adresabilitate diversificată, prioritar însă didactică. Această iniţiativă a avut un ecou deosebit și s-a dovedit o sursă eficientă de completare, de înnoire a colecțiilor bibliotecii. Donații importante au făcut editurile Plumb (prin dl Ioan Prăjișteanu), Agora (prin dl Ioan Dănilă), Alma Mater (prin dna Daniela Florescu), Rovimed Publishers (prin dl Viorel Medvetki), Vicovia (prin dl Viorel Cucu), Babel (prin dl Ionel Rusei), și U.S.R. – Filiala Bacău, prin președintele acesteia, scriitorul Calistrat Costin. Prin cărțile oferite de aceste edituri, biblioteca va avea în colecţii și documente de interes socio-cultural referitoare la zona Bacăului (tradiţii culturale, personalităţi locale, monografii etc.) editate în această parte geografică a ţării.

ULTIMELE 004

Tot aici am putea aminti cărțile intrate în fondul bibliotecii donate de scriitorii băcăuani, la a căror lansare de carte am fost prezenți: Ioan Dănilă (Alecsandri, băcăuanul), Călin Boambă și Ioan Dănilă (coordonatori) (Local-naţional sub semnul lui Vasile Alecsandri), Victor Mitocaru (O istorie vie a revistei „Ateneu”), Liviu Chiscop (Destine literare. Portrete și medalioane; Bacovia în revista „Ateneu”), Daniel Nicolescu (Recurs la sinceritate; Dreptul la subiectivitate), Constantin Zavati – fost profesor al colegiului (Memoriile unui ofițer de artilerie), Nicu I. Aur, Cezar C. Gherasim și Dan Eremia (Geografia Africii) și Traian D. Stănculescu (Fundamentele valorii. Arhetipuri ale spiritului românesc; Miturile creației. Lecturi semiotice) ș.a. ULTIMELE 002

De la începutul anului 2015, prin acțiunile menționate mai sus, s-au înregistrat peste 300 de volume (până acum!), care sperăm să transforme biblioteca într-un spaţiu de informare şi comunicare directă şi interactivă, informaţiile şi evenimentele să nu treacă pe lângă ea, iar achiziţia de informaţie să-i aibă în vedere, în primul rând, pe utilizatorii ei.

Ana CHISCOP

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.