Mesagerul de Bacau


Mesagerul este o publicatie lunară, editată de către Primaria Bacau şi Consiliul Local Bacau.

Mesagerul de Bacau are un tiraj de 50.000 de exemplare şi este distribuit gratuit băcăuanilor. De asemenea, majoritatea instituţiilor publice din Municipiul Bacău primesc lunar această publicaţie. Mesagerul conţine 8 pagini cu informaţii referitoare la principalele domenii de activitate ale primăriei şi consiliului local, investiţiile aflate în derulare precum şi proiectele ce urmează a fi dezvoltate în Municipiul Bacău.

Mesagerul de Bacau este şi un mijloc de comunicare între Executivul Primăriei şi cetăţeni, mulţi băcăuani trimiţând lunar pe adresa redacţiei (Calea Mărăşeşti nr. 6) scrisori cu opinii şi sugestii.