Program pentru instruirea cadrelor didactice

În această perioadă, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, realizează o selecţie a profesorilor care  pot face parte din comisia de evaluare a concursului de ocupare a posturilor vacante – Titularizarea 2012, care va avea loc pe 2 august.

Pentru a face parte din comisie, solicitanţii trebuie să urmeze un program de formare continuă, care se va desfăşura sub auspiciile Casei Corpului Didactic Bacău.

La acesta se pot înscrie doar profesorii titulari, cu gradul didactic I, sau II şi care au abilităţile necesare pentru a putea propune subiecte şi totodată pentru a fi evaluatori.

Obiectivul general al programului urmăreşte dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru îmbunătăţirea competenţelor, în vederea evaluării probelor scrise şi orale, din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2012.

Dintre obiectivele specifice amintim: ofertarea unui program de formare pentru cadrele didactice, care trebuie să răspundă cerinţelor MECTS, asigurarea adecvării cunoştinţelor şi abilităţilor cursanţilor, la cerinţele impuse de metodologia cadru, referitoare la mobilitatea personalului didactic, dar şi prevenirea unor disfuncţionalităţi, în ceea ce priveşte elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare şi evaluarea lucrărilor scrise.

Programul de formare este structurat pe două dimensiuni, una teoretică şi una practică, fiind  conceput de inspectorii şcolari, Irina Leonte şi Lucian Şerban.

Dimensiunea teoretică vizează familiarizarea cursanţilor cu principalele concepte, teorii şi modele de interpretare modernă a evaluării, înţelegerea de către aceştia a principalelor direcţii de evoluţie în domeniu şi interpretarea dintr-o perspectivă teoretică a deciziilor, schimbărilor şi transformărilor promovate în domeniul evaluativ în învăţământul românesc în ultimul deceniu şi jumătate, în timp ce dimensiunea practică vizează dobândirea de către cursanţi a unor abilităţi practice, specifice integrării şi utilizării în procesul didactic, a unor tehnici, instrumente şi sisteme referenţiale/ criteriale, în vederea optimizării procesului de evaluare.

Programul se va desfăşura pe parcursul a 24 de ore, iar la final cursanţii vor primi o adeverinţă, eliberată de CCD Bacău.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.